Мельник Уляна Володимирівна

 кандидат мистецтвознавства,

викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва, викладач дисциплін «Шрифти», «Ергономіка», «Основи проектної графіки»

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

2005-2010   Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (магістр)

2010   АПБ архітектури і містобудування виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (архітектор-проектант)

2010   аспірантка Прикарпатського університет імені Василя Стефаника

2012   асистент к-ри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

2013   член Спілки дизайнерів України

2015   кандидат мистецтвознавства . Тема «Художній аспект оновлення міського історичного середовища Івано-Франківщини кінця ХХ – початку ХХІ століття».Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Селівачов М. Р.

Науковий доробок. 20 публікацій, з них:

1. Етностилізація в архітектурі Прикарпаття другої половини ХХ століття / Уляна Шпільчак // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, – Серія «Мистецтвознавство». – 2010. – Вип. 19–20.– С. 38–42.

2. Архітектурний декор історичної частини міста Івано-Франківська. / У. Шпільчак / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Серія: Мистецтвознавство. – №2. – 2012. – с.213-221.

3. Роль цвета в формировании своеобразия городской среды / Ульяна Мельнык // Журнал аспирантов и докторантов. – Курск. – 2013. – № 11(89). – С. 165–169.

4. Проблематика художнього оновлення історичного міського середовища Прикарпаття на початку ХХІ ст. / Уляна Мельник // Мистецтвознавство України: Зб. наук. праць / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. – К.: Фенікс, 2013. – Вип. 13. – С. 252–256.