Навчальні дисципліни

Спеціальність 022 “Дизайн”

Курс 1

1. Українська мова                10. Географія

2. Українська література        11. Хімія

3. Зарубіжна література         12. Інформатика

4. Іноземна мова                   13. Фізична культура

5. Історія України                  14. Захист Вітчизни

6. Всесвітня історія                15. Історія мистецтва

7. Математика                       16. Основи креслення і нарисної геометрії

8. Фізика                              17. Рисунок

9. Біологія

Курс 2

1. Українська мова                              16. Основи пластичної анатомії

2. Українська література                      17. Основи інформатики та комп]ютерної техніки

3. Зарубіжна література                       18. Основи екології

4. Іноземна мова                                 19. Рисунок

5. Людина і світ                                   20. Живопис

6. Математика                                     21. Композиційна організація форми

7. Астрономія                                      22. Матеріалознавство

8. Фізична культура                            23. Вступ до спеціальності

9. Історія України                               24. Історія декоративно-прикладного мистецтва

10. Культурологія                               25. Ергономіка

11. Основи економічної теорії              26. Шрифт

12. Основи правознавства                   27. Декор і орнамент

13. Основи теорії дизайну                   28. Проектування в дизайні

14. Основи композиції                         29. Синтез творів мистецтва в дизайні

15. кольорознавство                           30. Робота в матеріалі

Курс 3 

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)                     12. Художнє проектування

2. Основи філософських знань (філософія та релігієзнавство)   13. Історія декоративно-прикладного мистецтва

3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)                       14. Декор і орнамент

4. Фізичне виховання                                                                 15. Спеціалізований рисунок

5. Безпека життєдіяльності                                                         16. Проектування в дизайні

6. Основи психології                                                                   17. Синтез творів мистецтва в дизайні

7. Етика ділового спілкування                                                     18. Робота в матеріалі

8. Економіка та організація діяльності                                   19. Комп’ютерна графіка, проектування дизайну                                                                                                               середовища

9. Живопис                                                                                 20. Ландшафтний дизайн

10. Композиційна організація форми                                            21. Основи архітектури

11. Основи проектної графіки

Курс 4

1. Соціологія                                                              13. Синтез творів мистецтва в дизайні

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)       14. Робота в матеріалі

3. Фізичне виховання                                                  15. Комп’ютерна графіка (проектування дизайну середовища)

4. Охорона праці                                                        16. Ландшафтний дизайн

5. Технологія процесу                                                 17. Основи проектування інтер’єру

6. Основи формоутворення та конструювання             18. Малі архітектурні форми

7. Макетування та робота в матеріалі                          19. Методика дизайну

8. Комп’ютерне проектування                                     20. Прикладна перспектива

9. Основи іконографії

10. Менеджмент та економіка соціально-культурної сфери

11. Спеціалізований рисунок

12. Спеціалізований живопис