Стребкова Ірина Веніамінівна

 

Голова циклової комісії

викладач-методист
спеціаліст вищої категорії

кандидат мистецтвознавства

Член національної Спілки художників України

Член спілки дизайнерів України

викладач дисциплін: “Основи композиції“, “Композиційна організація форма“, “Синтез творів мистецтва в дизайні“, “Живопис“, “Спеціалізований живопис

 

e-mail: Iryna.Strebkova@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяПідвищення кваліфікаціїНаукова діяльністьНавчально-методичні матеріалиТворчі здобуткиНавчально-методичні комплексиКонтакти

Освіта

 1. 2003-2007 – Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка. Спеціальність за дипломом «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Кваліфікація за дипломом “Вчитель образотворчого мистецтва”.
 2. 2007-2009 – Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Спеціальність за дипломом “Мистецтво”.  Кваліфікація за дипломом ” Бакалавр образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва”.
 3. 2010-2011 – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Магістр. Спеціальність за дипломом «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Кваліфікація за дипломом “Художник-дизайнер декоративно-прикладного мистецтва, викладач”.
 4. 2011-2014 – аспірантура ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
 5. 2015 – Захист кандидатської дисертації. Спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури. Тема дисертації «Мистецьке життя Вижниччини другої половини xx- початку xxi століття”.

 

Досвід роботи

 1. 2014-2015 – асистент, викладач кафедри Дизайну та теорії мистецтва, Навчально-Наукового інституту мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника”.
 2. 2015 – по теперішній час – викладач, голова циклової комісії професійної та практичної підготовки спеціальності “Дизайн” Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Відомості про підвищення кваліфікації

2024

 1. Освітня онлайн платформа “Prometheus“. Курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Сертифікат про підвищення кваліфікації від 22.01.2024р. № a405e3208d2f4528819c7b885a90c1fa. 15 акад. год. (0,5 кредит ЄКТС).
 2. Освітня онлайн платформа “Prometheus“. Курс «Освітні інструменти критичного мислення». Сертифікат про підвищення кваліфікації від 22.01.2024 р. № ca7709660061434b9fc71bd2ab46f13f. 60 акад. год. (2 кредит ЄКТС).
 3. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО “Університет менеджменту освіти” ЦЕнтральний інститут післядипломної освіти. “Педагогічна інноватика та інноваційні процеси у викладанні фахових дисциплін (на прикладі спеціальності  022 Дизайн)”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 11 травня 2024 р. СП 35830447/0122-24.  120 акад. год. (4 кредит ЄКТС).

2023

 1. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Тема: “Професійний розвиток викладача в умовах воєнного стану”, (викладання фахових дисциплін: «Основи композиції», «Композиційна організація форми», «Живопис», «Спеціалізований рисунок», «Спеціалізований живопис», «Синтез творів мистецтва в дизайні») 20.02.2023 р.;  СЕ 22 №1304. 30 акад. год. (1,0 кредит ЄКТС).
 2. Освітня онлайн платформа “Зрозуміло”. Курс «Правила поводження з вибухонебезпечними предметами» («Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш!»). Сертифікат eef EEF-033 від 02.03.2023 р.
 3. Освітня онлайн платформа “Prometheus“. Курс «Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху
  до навчання та відкрий свій прихований потенціал». Сертифікат про підвищення кваліфікації від 13.10.2023 р. № a83a54c73092453a9f26027bbf2c24d4. 30 акад. год. (1,0 кредит ЄКТС).
 4. Освітня онлайн платформа “Prometheus“. Курс «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти\для опанування складних предметів». Сертифікат про підвищення кваліфікації від 15.10.2023 р. №fbdf9da016d84ca797e24e077b884f60. 30 акад. год. (1,0 кредит ЄКТС).
 5. Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат; Тема: “Педагогічна інноватика та інноваційні процеси у закладах фахової передвищої освіти”, від 23 жовтня 2023 р. СС 38282994/4655-23. 16 акад. год. (0,53 кредити ЄКТС).

2022

 1. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Тема: «Педагогіка партнерства: техніки зворотнього зв’язку у форматі дистанційного/очного навчання». 31.01.2022. СЕ22 № 1085. 30 акад. год. (1,0 кредит ЄКТС)

2021 

 1. Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Івано-Франківської обласної ради. Сертифікат про підвищення кваліфікації від 26.02.2021 року. Тема: Учителі (викладачі) образотворчого мистецтва, мистецтва, художньої культури, керівники гуртків, сертифікат № ПК02136376 УУМ5/01/000671/20.  30 академічних годин, (1 кредит ЄКТС).

2020

 1. Освітня онлайн платформа “EdEra”. Курс «Медіа грамотність».  Сертифікат про підвищення кваліфікації від 11. 2.04.2020 р. 9 академічних годин, (0,27 кредит ЄКТС).
 2. Освітня онлайн платформа “EdEra”. Курс «З місця в кар’єру». Сертифікат про підвищення кваліфікації від 29.05. 2020 р. 5 академічних годин, (0,15 кредит ЄКТС).
 3. Освітня онлайн платформа “EdEra”. Курс «Ключові уміння 21-го століття» Сертифікат про підвищення кваліфікації від 31.05.2020 року. 5 академічних годин, (0,15 кредит ЄКТС).
 4. Освітня онлайн платформа “EdEra”. Курс «Академічна доброчесність». Сертифікат про підвищення кваліфікації від 31.05.2020 р. 4 академічних годин, (0,12 кредит ЄКТС).
 5. Освітня онлайн платформа “EdEra”. Курс «Ефективні комунікації для освітніх управлінців». Сертифікат про підвищення кваліфікації від 31.05.2020 р. 12 академічних годин, (0,4 кредит ЄКТС).
 6. Освітня онлайн платформа “EdEra”. Курс “Бери і роби”. Сертифікат про підвищення кваліфікації від 28.06.2020 р. 20 академічних годин, (0,65 кредит ЄКТС).
 7. Освітня онлайн платформа “Prometheus“. Курс «Сучасне керівництво проектами- мистецтво порушення правил». Сертифікат про підвищення кваліфікації від 03.07.2020 р.,
 8. Освітня онлайн платформа “Prometheus“. Курс «Візуалізація даних». Сертифікат про підвищення кваліфікації від 03.07.2020 р.
 9. Освітня онлайн платформа “Prometheus“. Курс «Дизайн-мислення для інновацій». Сертифікат про підвищення кваліфікації від 10.07.2020 р.
 10. Освітня онлайн платформа “Prometheus“. Курс «Критичне мислення для освітян». Сертифікат про підвищення кваліфікації від 12.07.2020 р. 30 академічних годин, (1 кредит ЄКТС).\

2024 рік

2023 рік

2022 рік

2020 рік

 

 

 

Дисертація та автореферат

 1. Стребкова І.В. Мистецьке життя Вижниччини другої половини xx- початку xxi століття”: дис. канд.мист. : 26.00.01. Івано-Франківськ. 2015. 208 с.
 2. Стребкова І.В. Мистецьке життя Вижниччини другої половини XX – початку XXI століття [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Стребкова Ірина Веніамінівна ; Держ. ВНЗ “Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с.

Міжнародна публікація

 1. Стребкова И. В.  Художественная жизнь Вижниччины второй половины ХХ – начала ХХІ в. / И. В. Стребкова // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. Навукова-метадычны часопис. – 2014. – № 2(22). – С. 60-66.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України

 1. Стребкова І. В. Становлення Вижницького коледжу прикладного мистецтва / І. Стребкова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 1. – 208 с. – С. 197-202.
 2. Стребкова І. В. Темістокль Вірста: французький художник з Буковиною в серці / І. Стребкова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – № 2. – 226 с. – С. 159-163.
 3. Стребкова І. В. Провідні художники Вижниччини кінця ХХ – початку ХХІ століття / І. В. Стребкова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Х.: ХДАДМ, 2014. – № 4-5. – 136 с. – С. 111-114.
 4. Стребкова І. В. Майстри художньої вишивки Вижниччини кінця ХХ – початку ХХІ століття / І. В. Стребкова // Мистецтвознавство’14: Науковий збірник. — Львів: СКІМ, 2014. – С. 217-226.

Матеріали конференцій

2012 -2014

 1. Звітна наукова конференції викладачів, докторантів, аспірантів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2011 рік (Івано-Франківськ, 2-6 квітня 2012 р.); (“Творчість народних майстрів Вижницького осередку”).
 2. IV Всеукраїнська науково-практична заочна конференція “Сучасна наука: теорія і практика” (Київ, 27-28 червня 2013 р.); (“Темістокль Вірста: французький художник з Буковиною в серці”).
 3. ІІ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція “Наукова дискусія: теорія, практика, інновації” (Миколаїв, 29-30 серпня 2013 р.); (“Володимир Ворончак і його роль у розвитку та становленні Вижницького осередку народних майстрів”).
 4. ІІ Міжнародний конгрес “Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст” (Полтава, 16-17 жовтня 2013 р.); (“Роль Вижницького коледжу прикладного мистецтва у розвитку і становленні етнодизайну як мистецького явища ХХІ століття”).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція “Мистецька освіта: минуле, сучасне, майбутнє (до 30-річчя кафедри образотворчого мистецтва імені Михайла Фіголя)” (Івано-Франківськ, 7-8 листопада 2013 р.); (“Перспектива розвитку художньо-естетичного виховання підростаючого покоління у школі мистецтв м.Вижниці”).
 6. Міжнародна науково-практична конференція “Дизайн у контексті культурних практик і теоретичних парадигм ХХ-ХХІ столітть” (Івано-Франківськ, 15-17 травня 2014 р.); (“Етностилістика у творчості майстрів-різьбярів Вижницького осередку кінця ХХ століття”).

2021 р.

 1. Стребкова І.В. Специфіка розвитку інноваційного мислення у майбутнього фахівця дизайну / І.В.Стребкова // participated in the I International Scientific and Theoretical Conference «SCIENTIFIC PRACTICE: MODERN AND CLASSICAL RESEARCH METHODS» – Boston, USA, 2021 – V – 3, P 185-186.
 2. Стребкова І.В. Мотиваційна складова у професійній підготовці фахівців дизайну / І.В.Стребкова // I International Scientific and Practical Conference «EDUCATION AND SCIENCE OF TODAY: INTERSECTORAL ISSUES AND DEVELOPMENT OF SCIENCES» -Cambridge, GBR, 2021 – V 4, р. 164-165.
 3. Стребкова І.В. Місце та роль практичної складової у професійній підготовці фахівців дизайну / І.В.Стребкова // I International Scientific and Theoretical Conference «SECTORAL RESEARCH XXI: CHARACTERISTICS AND FEATURES» – Chicago, USA, 2021 – V-3, р. 124-126.
 4. Стребкова І.В. СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДИЗАЙНУ / І.В.Стребкова // II International Scientific and Practical Conference «THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS» – Oxford, GBR.- V2. р. 207-210.

2023 р.

 1. Стребкова І.В. Специфіка формування soft skills у здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 022 Дизайн / Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»: за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific vector of various sphere’ development: reality and future trends» – «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія).– № 26 – 2023. – с. 584-587

 

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Рецензія на дипломну роботу колекцію суконь для випускного балу «Галицький бал» поданої студенткою Ставничою Ольгою Володимирівною до захисту на освітній рівень «бакалавр» за спеціальністю 022«Дизайн», ОП «Дизайн одягу». – ПНУ , Івано-Франківськ – Червень 2020 р.
 2. Рецензія на дипломну роботу Колекція жіночого одягу «АФРОДІТА» поданої студенткою ДУЛИК НІНОЮ МИКОЛАЇВНОЮ до захисту на освітній рівень «бакалавр» за спеціальністю 022«Дизайн», ОП «Дизайн одягу». – ПНУ , Івано-Франківськ – Червень 2020 р.
 3. Рецензія на дипломну роботу «Проєкт Інтер’єру Ательє Мод» поданої студенткою Хмуляк Іриною Василівною до захисту на освітній рівень «бакалавр» за спеціальністю 022«Дизайн», ОП «Дизайн середовища». – ПНУ , Івано-Франківськ – – червень 2020 р.
 4. Рецензія на дипломну роботу «ПРОЄКТ ІНТЕР’ЄРУ КАФЕ В СТИЛІ ЛОФТ» поданої студентом Рибарук Ігорем Васильовичем до захисту на освітній рівень «бакалавр» за спеціальністю 022«Дизайн», ОП «Дизайн середовища». – ПНУ , Івано-Франківськ – – Червень 2020 р.
 5. Рецензія на магістерську роботу Майданської Віталіни Віталіївни «Екодизайн громадських приміщень в архітектурі м.Івано-Франківськ кінця ХХ- початку ХХІ ст.» до захисту на освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 8.02020701 за спеціальністю «дизайн». – ПНУ , Івано-Франківськ – – грудень 2020 р.
 6. Рецензія на магістерську роботу Пататюк Наталії Ігорівни «Фактура як засіб художньої виразності в дизайні Костюма» До захисту на освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 8.02020701. За спеціальністю «Дизайн». – ПНУ , Івано-Франківськ – – грудень 2020 р.
 7. Відгук на автореферат дисертації Наталії Володимирівни Рублевської «Формування колекцій художніх творів у культурі Тернополя другої половини ХХ – Початку ХХІ ст.» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 Теорія та історія культури (мистецтвознавство) – Івано-Франківськ, 2021 р.

 

2016-2017 н.р.

 1. Стребкова І.В. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт / І.В. Стребкова. – Івано-Франківськ, 2016, 25 ст.
 2. Стребкова І.В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів 4 курсу спеціальності «Дизайн» / І.В. Стребкова. – Івано-Франківськ, 2016, 27 ст.
 3. Стребкова І.В. Методичні рекомендації до проведення переддипломної практики для студентів 4 курсу спеціальності «Дизайн» / І.В. Стребкова. – Івано-Франківськ, 2017, 27 ст.
 4. Стребкова І.В. Методичні рекомендації до проведення технологічної (виробничої) практики для студентів 4 курсу спеціальності «Дизайн» / І.В. Стребкова. – Івано-Франківськ, 2016, 30 ст.
 5. Стребкова І.В. Методичні рекомендації до проведення пленерної (біонічної) практики для студентів 2 курсу спеціальності «Дизайн» / І.В. Стребкова. – Івано-Франківськ, 2016, 25 ст.
 6. Стребкова І.В. Навчально-методичні матеріали з курсу «Композиційна організація форми» для студентів 2 курсу спеціальності «Дизайн» / І.В. Стребкова. – Івано-Франківськ, 2017, 28 ст.
 7. Стребкова І.В. Навчально-методичні матеріали з курсу «Композиційна організація форми» для студентів 3 курсу спеціальності «Дизайн» / І.В. Стребкова. – Івано-Франківськ, 2017, 25 ст.
 8. Стребкова І.В. Навчально-методичні матеріали з курсу «Синтез творів мистецтва в дизайні» для студентів 3 курсу спеціальності «Дизайн» / І.В. Стребкова. – Івано-Франківськ, 2017, 30 ст.
 9. Стребкова І.В. Навчально-методичні матеріали з курсу «Синтез творів мистецтва в дизайні» для студентів 4 курсу спеціальності «Дизайн» / І.В. Стребкова. – Івано-Франківськ, 2017, 28 ст.
 10. Стребкова І.В. Навчально-методичні матеріали з курсу «Основи композиції» для студентів 2 курсу спеціальності «Дизайн» / І.В. Стребкова. – Івано-Франківськ, 2017, 25 ст.
 11. Стребкова І.В. Навчально-методичні матеріали з курсу «Спеціалізований живопис» для студентів 4 курсу спеціальності «Дизайн» / І.В. Стребкова. – Івано-Франківськ, 2017, 32 ст.

2021 р.

 1. Стребкова І.В. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів 3 курсу спеціальності 022 «Дизайн». «Художнє проектування» Видання друге доповнене. / Ірина Веніамінівна Стребкова. Івано-Франківськ: ПрНУ ім. В. Стефаника, 2021. – 47 с.
 2. Стребкова І.В. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 022 «Дизайн» Видання друге доповнене./ Ірина Веніамінівна Стребкова. Івано-Франківськ: ПрНУ ім. В. Стефаника, 2021. – 48 с.
 3. Стребкова І.В. Методичні вказівки для проведення занять з дисципліни «Основи композиції» для спеціальності 022 «Дизайн» / Ірина Веніамінівна Стребкова. – Івано Франківськ: відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж» Прикарпат. нац.ун-т ім. Василя Стефаника, 2021. – 25 с.

 

 1. 2012 – Член національної Спілки художників України.
 2. 2021 – Член спілки дизайнерів України

Виставки

 1. Всеукраїнська художня виставка «Світ Божий, як Великдень» м. Одеса. 2009 р.
 2. Одинадцята Всеукраїнська художня виставка «День художника» м. Київ. 2009 р.
 3. Різдвяна Всеукраїнська художня виставка м. Київ. 2010 р.
 4. Різдвяна Всеукраїнська художня виставка м. Дніпропетровськ. 2011 р.
 5. Всеукраїнська художня виставка «Світ Божий, як Великдень» м. Дніпропетровськ. 2011 р.
 6. Всеукраїнська художня виставка до Дня Незалежності України м. Київ. 2011 р.
 7. Різдвяна Всеукраїнська художня виставка м. Київ. 2012 р.
 8. Обласна художня виставка членів Спілки художників присвячена Дню Незалежності України (м. Чернівці, серпень-вересень 2015 р.)
 9. «І Всеукраїнська виставка сучасного декоративно-прикладного мистецтва «Від Землі – до Сонця»» (м. Чернівці)

Інше

1.Стребкова І.В. Петро Радіонов «Асоціативні образи» // Анотація до виставки / Ірина Стребкова – Івано-Франківськ, 18 червня 2015 р.  

e-mail: Iryna.Strebkova@pnu.edu.ua

Відокремлений структурний підрозділ “Івано-Франківський фаховий коледж”
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”