Хомин Василь Михайлович

спеціаліст вищої категорії,

викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Член Спілки дизайнерів України

викладач дисциплін: «Проектування в дизайні», «Основи архітектури і проектування інтер’єру», «Проектування інтер’єру та обладнання», “Основи іконографії“, “Спеціалізований рисунок

E-mail: vasil.khomin@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяПідвищення кваліфікаціїНаукова діяльністьНавчально-методичні комплексиМистецька діяльністьГрамоти та нагородиКонтакти

Освіта

1985-1989 – Дніпропетровський монтажний технікум. Спеціальність за дипломом: «Архітектура».

1992 – 1997 – Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника. Спеціальність за дипломом: “Образотворче мистецтво, креслення і художня праця”.

1998-2001 – аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Досвід роботи

2000 – 2007 – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2007 – по теперішній час -доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.;

2014 – по теперішній час – викладач Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, внутрішній сумісник.

2000 – Член Спілки дизайнерів України

Кращі випускники : Ланюш Я., Коваленко С. , Данилюк Л. ,Свиренчук Я., Остяк Х., Мельник Д., Сімка О.

2024

  1. Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі» Навчально-науковий інститут проектів та підвищення кваліфікації. Сертифікат №1533 «Вдосконалення майстерності викладача при застосуванні інтерактивних методів навчання на прикладі дисциплін «Основи архітектури і проектування інтер’єру», «Проектування в дизайні», «Проектування інтер’єру та обладнання (дизайн меблів)», «Основи іконографії», «Спеціалізований рисунок» 09.02.2024 р.; 1,0/30 год.

2022

  1. Івано-Франківський національний університет нафти і газу сертифікат №НВ-22-179 Тема: «Навчальне проектування громадських будівель» 30.05.2022 р.; 6,0/180 год.

2021

  1. Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО “Університет менеджменту освіти”, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Тема “Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК- 35946459 / 000386-21  № 0386 від 13.02.2021 р. 30 акад. год. (1,0 кредит ЄКТС).

2020

  1. Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО “Університет менеджменту освіти”, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Тема “Викладачі закладів фахової передвищої освіти”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК- 35946459 / 000698-20  № 0698 від 8.02.2020 р. 30 акад. год. (1,0 кредит ЄКТС).

2017

  1. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Довідка № 46-36-72 від 17.05.2017 р. про проходження стажування на кафедрі основ архітектури Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Основні публікації

Автор понад 20 друкованих праць, у яких досліджується сакральне мистецтво XX століття.

1. Хомин В.М. Творчість Т. Копистинського та українське сакральне мистецтво другої половини ХІХ-поч.ХХ століття.//Вісник Прикарпатського університету.Серія:Мистецтво.Івано-Франківськ,2001,-ВипускІІІ.-С.104-111.
2. Хомин В.М. Церковна архітектурна спадщина Прикарпаття ХVII-XVIII ст.//Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття XVII-XVIII ст.Івано-Франківськ,2003.-Т.ІІ-С.253-258.
3. Хомин В.М. Сакрально-монументальне малярство Галичини 20-30-х років ХХ ст.//Діалог культур: Україна у світовому контексті.-Львів,2005.-С.28-30.
4. Хомин В.М. Національні традиції в сакральному малярстві Галичини кінця ХІХ-початку ХХ ст.//Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Книга друга.-Полтава 2015-С.41-46.

4. Хомин В.М. Українське сакрально-монументальне мистецтво XX століття: творчість Петра Холодного (1876-1930). Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Книга третя. Полтава, 2019. С. 33-37.

Учасник обласних ,регіональних та всеукраїнських виставок ;

автор портретів відомих людей Прикарпаття -В. Грабовецького (1998), Є. Нейка (2007) , Б. Остафійчука (2008), патріарха Романюка(2007);
2006 – автор проекту іконостасу та розпис каплиці в урочищі Дем’янів лаз,

2009 – автор інтер’єру музею О. Довбуша в м. Івано Франківську,

2009 – автор проекту благоустрою Меморіального скверу в селі Крихівці,

2009 – автор проекту каплиці Юридичного інституту,

2010 – автор проекту каплиці Інституту мистецтв,

2011 – автор проекту каплиці в с. Рукомиш,

2012 – автор проекту ботанічного саду ПНУ ім. Василя Стефаника,

2012 – керівник проекту студії “Галичина-світлиця пані Надії”,

2014 – автор проекту виставкового та хореографічного залів Прикарпатського університету ,

2016 – автор проекту музею Юридичного інституту Прикарпатського університету