Загальна інформація

Циклова комісія дисциплін професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дизайн») створена у 2014 році.
Головою циклової комісії  з вересня 2014 р. по серпень 2015 р. була Ірина Василівна Чмелик спеціаліст вищої категорії, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту Мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  кандидат мистецтвознавства, Член спілки дизайнерів України.

З вересня 2015 р. головою циклової комісії є спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат мистецтвознавства, Член національної Спілки художників України, Член спілки дизайнерів України Ірина Веніамінівна Стребкова.

Циклова комісія забезпечує підготовку фахівців спеціальності «Дизайн» за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахового молодшого бакалавра з дизайну.

До складу циклової комісії входять досвідчені науково-педагогічні працівники, серед яких:

3 кандидатів наук – Стребкова І.В.Чмелик І.В.Шпільчак В.А.

2 доцента – Чмелик І.В.Шпільчак В.А.

1 викладач-методист –  Стребкова І.В.

6 спеціалістів вищої категорії –  Стребкова І.В.Французенко Т.І.Пазинюк М.В.Чмелик І.В.Хомин В.М., Шпільчак В.А.

2 спеціалісти першої категорії – Сорока О.В., Салабай В.Б.

8 членів Спілки дизайнерів України –  Стребкова І.В.Французенко Т.І.Сорока О.В., Пазинюк М.В.Чмелик І.В.Хомин В.М., Шпільчак В.А.Салабай В.Б.

2 Члени національної спідки художників України –  Стребкова І.В.Чмелик І.В.

1 Член Спілки архітекторів України – Шпільчак В.А.

1 Народний майстер України – Пазинюк М.В.,

Мета роботи циклової комісії професійної та практичної підготовки (спеціальність “Дизайн”): підвищення успішності здобувачів та поліпшення якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально – економічних умовах, завдяки прискоренню процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику, сприяння покращення якості викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Основна науково–методична проблема – необхідність навчання високо професійних дизайнерів в умовах сучасного глобалізованого суспільства та відродження національного мистецтва».

Циклова комісія забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист
 • Історія української державності і культури
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Основи креслення та нарисної геометрії
 • Інформаційні комунікаційні технології, технологічні засоби навчання
 • Основи філософських знань (філософія та релігієзнавство)
 • Основи пластичної анатомії
 • Економіка та організація діяльності
 • Культурологія (Мистецтво)
 • Екологія в дизайні
 • Основи теорії та методики дизайну
 • Матеріалознавство
 • Кольорознавство
 • Основи композиції
 • Композиційна організація форми
 • Основи проектної графіки
 • Прикладна перспектива
 • Рисунок
 • Живопис
 • Основи іконографії
 • Менеджмент та економіка соціально-культурної сфери
 • Шрифти
 • Декор і орнамент
 • Робота в матеріалі
 • Спеціалізований рисунок
 • Проектування в дизайні
 • Синтез творів мистецтва в дизайні
 • Ергономіка
 • Спеціалізований живопис

Дисципліни вільного вибору здобувача

 • Комп`ютерна графіка проектування дизайну середовища в інтер’єрі
 • Проектування інтер’єру та обладнання (дизайн меблів)
 • Основи архітектури і проектування інтер’єру
 • Сучасні тенденції в дизайні
 • Колористика та текстиль в інтер’єрі
 • Комп`ютерна графіка проектування в ландшафтному дизайні
 • Ландшафтний дизайн і водо дизайн
 • Основи проектування малих архітектурних форм
 • Об’ємно – просторове моделювання в ландшафтному дизайні
 • Сучасні тенденції в ландшафтному дизайні
 • Комп`ютерна графіка проектування екстер’єру
 • Дизайн та проектування в екстер’єрі
 • Об’ємо-просторове моделювання
 • Основи архітектури
 • Сучасні тенденції в дизайні екстер’єру