Курсові проекти

Захист курсових проєктів на 3 курсі спеціальності «Дизайн» 

28 травня 2024 р.

Захист курсових проектів на 3 курсі спеціальності «Дизайн»

3 та 8 червня 2021 р. на спеціальності «Дизайн» у студентів 3 курсу відбувся онлайн-захист курсових проектів.

Курсовий проект – це семестрова самостійна робота студента під керівництвом викладача відповідно до технічного завдання на основі набутих з спеціалізованих та суміжних дисциплін знань та умінь.

Захист курсових проектів на 4 курсі спеціальності «Дизайн»

17 грудня 2020 р., на спеціальності «Дизайн» у студентів 4 курсу відбувся онлайн-захист курсових проектів.

Курсовий проект – це семестрова самостійна робота студента під керівництвом викладача відповідно до технічного завдання на основі набутих з спеціалізованих та суміжних дисциплін знань та умінь. Представляє собою комплексне завдання в ході виконання якого набуваються та закріплюються, поглиблюються та узагальнюються практичні та теоретичні знання дисциплін, які вивчалися протягом усіх семестрів.

На захисті студенти продемонстрували достойні проекти та зуміли показати належний рівень свого професіоналізму.

Андрусів А.Б.

Басараба О.Ю.

Хопта О.М. 

Боянівський В.,Харевич Р.  Ніколаєва Д.Демянюк Р. 

Салига Х.

Захист курсових проектів студентів 4 курсу 2019-2020 н.р.