Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» у 2024 році

Правила прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» у 2024 році

Правила прийому  до Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» у 2024 році відкрити
Додаток 1. Перелік освітньо-професійних ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на основі базової середньої освіти, відповідні ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання. відкрити
Додаток 2. Перелік конкурсних предметів (індивідуальних усних співбесід, творчих конкурсів) для вступників на основі БСО відкрити
Додаток 3. Перелік спеціальностей, прийом на навчання до Коледжу, за якими здійснюється на основі базової середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступникі відкрити
Додаток 4. Інформація про акредитацію спеціальностей та освітньо-професійних програм відкрити
Додаток 5. Перелік освітньо-професійних ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, відповідні ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання відкрити
Додаток 6. Перелік конкурсних предметів (індивідуальних усних співбесід, творчих конкурсів) для вступників на основі ПЗСО відкрити