Чмелик Ірина Василівна

спеціаліст вищої категорії

кандидат мистецтвознавства

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту Мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

викладач дисциплін «Мистецтво (історія мистецтва, культурологія)»

E-mail: iryna.chmelyk@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїПідвищення кваліфікаціїКонтакти

1985-1995 Івано-Франківська ЗОСШ №20

1995-2000 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

2000-2003 Аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2006 захист кандидатської дисертації на тему “Художнє життя та мистецький процес Івано-Франківщиникінця ХІХ-ХХстоліття, Харківська державна академія дизайну і мистецтва

з 2004р. – Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника, кафедра дизайну і теорії мистецтва (доцент)

2019 р. – член Національної спілки художників України.

Чмелик І. Пленерна практика у Карпатах як важливий чинник професійної підготовки вчителя мистецьких дисциплін [Текст]/І.В.Чмелик // Карпати-Аппалачі: формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів :Матерали ІІ Міжнародної спільної українсько-американської науково-практичної конференції (24-26 вересня 2013р). – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, 2013. У статті аналізується  важливість мистецьких студій на пленері, що є необхідною умовою тренування та вдосконалення професійної майстерності художника, дизайнера, вчителя мистецьких дисциплін і сприяє вивченню та збереженню автентичної культури горян. переглянути

Чмелик І. Художнє життя Івано-Франківщини¹ кінця ХІХ – початку ХХІ століття [Текст]/І.В.Чмелик . –  Мистецтвознавство України. –  Львів: Афіша, 2011.  – С.177-195. Стаття висвітлює основні етапи, осбливості мистецького процесу на теренах краю в зазначений період, аналізуються побутуючі тут мистецькі інституції, навчальні заклади, об’єднання, виставки,творчість провідних майстрів регіону. переглянути

Чмелик І. Образ дитини у творчості  художників Прикарпатття ХХ століття [Текст]/ І. Чмелик // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, 2011. – Вип. 23. – С. 61-65. Основна увага зосереджена на творчості прикарпатських художників, що у своїх картинах зображали дітей, серед яких роботи О.Новаківського, О.Куриласа, Я.Пстрака, М.Зорія, О.Заливахи. переглянути

Чмелик І. Українська тематика у пластиці Григора Крука [Текст]/І.В.Чмелик //Українознавчі студії. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010-2011. – Вип.11-12. – С.407-413. Стаття присвячена окремому аспекту творчості відомого прикарпатського скульптора, який більшу частину свого творчого життя провів за кордоном: українській тематиці у пластиці Григора Крука. Його експресіоністичні твори несуть спогади з дитинства та юності, апелюють до ціннісних архетипів, притаманних українській, зокрема галицькій народності, часто сповнені трагізму, інколи дотепного гумору, гротеску, вмражають знакові риси мистецтва ХХ століття. переглянути

Чмелик І. Михайло Фіголь :штрихи до творчого портрету педагога,  митця  і  науковця [Текст]/І.В.Чмелик // Гірська школа Українських Карпат.- №14. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, 2016. –С.197-201.
Анотація. У статті висвітлюється творча та громадська діяльність прикарпатського художника Михайла Фіголя. Акцентовано на художньому, виставковому, педагогічному та науковому аспектах життєвого шляху митця. Наголошується на тому, що багатогранна праця Михайла Фіголя у різних мистецьких сферах сприяла розвитку художнього життя краю і мистецької освіти  зокрема.

Імпресіоністичні тенденції у творчості прикарпатських митців першої половини ХХ століття.
Анотація. У статті висвітлюється творчість івано-франківських митців першої половини ХХ ст., які працювали у стилістиці імпресіонізму. Проаналізована низка картин М.Зорія, Д.Іванцева, Я.Лукавецького та ін., на основі яких автор стверджує, що імпресіоністичні тенденції зайняли вагоме місце у творчості місцевих майстрів і залишаються джерелом натхнення сучасних художників.

 2022

  1. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Тема: «Педагогіка партнерства: техніки зворотнього зв’язку у форматі дистанційного/очного навчання». 31.01.2022. СЕ22 № 1095. 30 акад. год. (1,0 кредит ЄКТС)