Про циклову комісію

Циклова комісія професійної та практичної підготовки (спеціальність “Дизайн”) є важливою ланкою організаційної структури коледжу, що забезпечує навчально-виховний процес і разом з іншими цикловими комісіями сприяє формуванню кваліфікованих спеціалістів.

 

Мета роботи циклової комісії професійної та практичної підготовки (спеціалість “Дизайн”) – підвищення успішності студентів та поліпшення якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально – економічних умовах, завдяки прискоренню процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку педагогічну практику, сприяння покращення якості викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Основна  науково–методична проблема над якою працюють викладачі методичної комісії: «Необхідність навчання високо професійних дизайнерів в умовах сучасного глобалізованого суспільства та відродження національного мистецтва». 

Викладачі, в процесі роботи, здійснюють пошук інноваційних форм навчання та виховання студентів.  До викладання залучаються методи та форми, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати знання та забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОФЕСІЇ

Дизайн середовища – це велика сфера дизайнерської діяльності, яка включає в себе такі напрямки як дизайн інтер’єру та ландшафтний дизайн.

Дизайнери середовища використовують новітні комп’ютерні програми для створення проектів, моделювання просторового середовища, яка надає естетичний вплив на всіх людей, які її сприймають, тобто сприяє розвитку в людині почуття краси і гармонії. Нерозривне розуміння речей, як єдності форми і змісту в їх естетичному вираженні, яке створюється дизайнерами це шлях до розуміння гармонії, яка може бути доступна нашим суспільством.

Дизайн інтер’єру – галузь дизайну, художньо-технічна практика комбінування та інших маніпуляцій об’єктами інтер’єру з метою приведення приміщення до задоволення функціональним і естетичним запитам користувачів (оптимізація), зокрема підвищення ергономічності праці в приміщенні, зниження рівня колірних, фірмових і інших шумів, поліпшення навігації у великих приміщеннях, оптимізація маркування використовуваної меблів, розробка спеціалізованих приміщень (наприклад, студія звукозапису, студія кіномонтажу, студія фотографії).

Ландшафтний дизайн – створення максимально комфортних умов в парках, скверах, садах, присадибних ділянках. Це проектування та озеленення, благоустрій та обслуговування територій, проектування та встановлення систем освітлення, створення водойм і установка систем поливу.

 

Об’єктами професійної діяльності дизайнера середовища є окремі приміщення, їх комплекси та прилеглі до них відкриті простори, елементи та ансамблі їх предметного обладнання, ландшафтних компонентів і декоративного оздоблення.

 

Домінуючі види діяльності:

 • створення нових проектів предметного оточення сучасної людини для поліпшення умов праці;
 • розробка художньо-конструкторських проектів виробів виробничого і побутового призначення, оформлення інтер’єру приміщень, офісів;
 • розробка деталей зовнішнього оформлення виробів, інтер’єру;
 • вивчення вимог замовників до проектованих виробів і технічних можливостей їх виготовлення;
 • підбір матеріалів для оздоблення інтер’єрів;
 • розробка технічної документації на проектовані вироби (ескізні і робочі креслення, демонстраційні рисунки, схеми, робочі проекти, моделі);
 • надання консультативної допомоги підприємствам, організаціям і приватним особам.

 

Сфери застосування професії

 • проектні і виробничі організації;
 • конструкторські бюро при міністерствах і відомствах;
 • дослідні, проектні інститути;
 • художньо-конструкторські підрозділи на промислових підприємствах;
 • сфера культури і побуту; театри, палаци культури;
 • освітні установи (коледжі, технікуми, вузи).

 

Умови праці. Найчастіше представники даної професії працюють в приміщеннях. Робота відбувається переважно сидячи, з використанням комп’ютера або спеціальних інструментів – планшетів, образотворчих засобів тощо.

 

Тип і клас професії

Професія дизайнера спеціалізації «дизайн середовища» відноситься до типу «Людина – Художній образ», вона пов’язана зі створенням, проектуванням інтер’єру і ландшафту. Дизайнеру середовища необхідні  розвинена уява та художній смак, творчі здібності, образне мислення.

Професія відноситься і до типу «Людина – Техніка», тому що пов’язана з експлуатацією технічних пристроїв. Тому дизайнеру середовища також потрібен високий рівень розвитку образного та просторового мислення, фізична витривалість, схильності до ручної і технічної роботи.

Ця професія також відноситься до типу «Людина – Знак», тому що пов’язана з роботою зі знаковою інформацією: цифрами, формулами і таблицями, кресленнями, схемами.

Професія дизайнера спеціалізації «дизайн середовища» відноситься до класу «евристичних (творчих)», тому що пов’язана з творчою діяльністю, контролем та плануванням, управлінням іншими людьми, конструюванням і проектуванням. Вона вимагає високої ерудиції, оригінальності мислення, прагнення до розвитку і постійного навчання

 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ ФАХІВЦЯ

Для успішного освоєння професії дизайнера одягу необхідні базові знання з художнього проектування середовища,  мистецтвознавства, кольорознавства, інженерної а проектної графіки, матеріалознавства.

 

Кваліфікований дизайнер середовища  повинен знати:

 • методику розробка технічної документації на проектовані вироби (ескізні і робочі креслення, демонстраційні рисунки, схеми, робочі проекти, моделі);
 • технічні характеристики матеріалів; властивості і типи сировини, поточні та перспективні тенденції у дизайні середовища;

 

Кваліфікований дизайнер середовища  повинен вміти:

 • • вільно володіти технікою професійного малюнка;
 • • користуватися обладнанням, інструментом та пристроями, застосовуваними при виконанні робіт;
 • • володіти навичками креслення, технічного малюнка, і тощо.
 • • розробляти художньо-конструкторські проекти виробів виробничого і побутового призначення, оформлення інтер’єру приміщень, офісів;
 • • вивчення вимог замовників до проектованих виробів і технічних можливостей їх виготовлення;
 • • здійснити підбір матеріалів для оздоблення інтер’єрів та організації ландшафтів.

 

Властивості, які забезпечують успішність виконання професійної діяльності: творчі здібності; художні здібності; вміння донести, передати основний задум за допомогою графічного зображення, макета; аналітичні здібності; високий рівень розвитку уяви; розвинуте просторово-образне мислення; хороші зір і окомір; почуття гармонії і смаку; здатність сприймати, розрізняти широкий спектр кольорів і їх відтінків. відкритість для сприйняття нового;

 

Особистісні якості, інтереси, схильності: відкритість для сприйняття нового; оригінальність, винахідливість; незалежність, самостійність; інтуїтивність; відповідальність; реалістичність; спостережливість (здатність помічати навіть незначні дрібниці і недоліки).

 

Медичні протипоказання

Медичні обмеження для дизайнера середовища:

• захворювання опорно-рухового апарату;

• нервової системи;

• органів зору;

• імунної системи;

• різні форми алергій;

• психічні розлади.