Огляд стану виконання дипломних проєктів

2 та 3 березня – в онлайн режимі за допомогою платформи Google Meet, на спеціальності “Дизайн”, відбувся огляд стану виконання дипломних робіт студентів 4 курсу. Згідно методичних рекомендацій, це другий “попередній” огляд стану виконання дипломного проекту.

Дипломний проект – це важливий етап перевірки професійних знань та вмінь і оцінки підготовки фахівця Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність: 022 «Дизайн» Освітньо-професійна програма «Дизайн».

Робота над виконанням дипломного проєкту триває протягом всього навчального року, це індивідуальне виконання студентом випускової роботи під керівництвом викладача-керівника.  Більшість студентів групи Дз-41 та Дз-42, незважаючи на навчання дистанційно, чудово справляються з поетапністю виконання проєкту, дивують своїми креативними ідеями, та творчими пошуками.