Контрольні роботи з дисципліни “Спеціалізований живопис”

Продовжуючи тему “контрольних робіт” на спеціальності “Дизайн”, пропонуємо контрольні роботи зі навчальної дисципліни “Спеціалізований живопис”.  Відповідно до навчального плану та освітньої програми 022 “Дизайн”, навчальна дисципліна викладається на 3 курсі в другому семестрі.

Мета викладання навчальної дисципліни “Спеціалізований живопис”: розкрити закони побудови форми, передачі кольору, тональності на образотворчій площині, організовувати простір виразними засобами живопису, дати студентам знання, щодо застосовуються матеріалів живопису, технології їх використання та зображально-виражальні можливості засобів живопису у вирішенні навчальних та творчих завдань.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Спеціалізований живопис” є:

– вивчити специфічні особливості стилізованого декоративного живопису, розкрити поняття «декоративність», «стилізація», «трансформація»;

– навчити використовувати методи і прийоми кольорово-ритмічної організації простору;

– навчити володінню технологіями і техніками стилізованого декоративного живопису;

– навчити застосовувати засоби художньої виразності при побудові декоративних композицій різного ступеня складності;

– розвинути художньо-образне мислення і творчу уяву.

Отже, основна увага приділяється саме “стилізації”. Специфіка мови дизайну полягає в тому, що предмети реального світу підлягають образотворчій трансформації, переробляються в частині форми, об’ємі, кольорі і вирішуються символічно, площинно, декоративно та образно-асоціативно. З цим пов’язана необхідність ураховувати художні властивості матеріалу, технологічні прийоми його оброблення, прикладний характер виробів і традиції трактування образності, що склалися в дизайнерському мистецтві.

Ідеї і емоції дизайнера знаходять своє матеріальне втілення через практичну діяльність. Тому навчання стилізації майбутніх фахівців дизайнерів є складним процесом формування образного і композиційного мислення, а також оволодіння практичним аспектом творчості, що дає змогу досягати єдності змісту й художньої форми. Процес творчої діяльності складається з низки послідовних етапів: емоційно-образного сприйняття світу – задуму – творчих пошуків – добору виражальних засобів, технічних прийомів діяльності, що сприяє матеріалізації проектного задуму.

Теоретично місце і роль стилізації в системі художньо-проектної діяльності дизайнера обґрунтовується такими положеннями:

– заняття є провідним чинником, що сприяє розвитку творчих здібностей, уяви, фантазії, асоціативно-образного та проектного мислення;

– опанування методами і прийомами стилізації передбачає сформованість відповідних знань, умінь і навичок, що є універсальними для всіх видів дизайн-діяльності;

– навчання стилізації – це шлях до вирішення проблеми формування професійної грамоти і високого рівня творчості майбутнього дизайнера.

Мета контрольної роботи  зі “Спеціалізованого живопису”: на основі запропонованого натюрморту – створити стилізоване зображення, врівноважити площину формату, колірно-світлові співвідношення, пропорційність елементів натюрморту, і в кінці запропонованого часу студент повинен надіслати фото виконаного завдання відповідно до прописаних критеріїв оцінювання.

Ми підібрали фото кращих контрольних робіт студентів 3 курсу.