Настановча нарада щодо організації та проведення Біонічної та Пленерної практики для студентів ІІ та ІІІ курсів спеціальності «Дизайн»

12 травня 2022 року відбулась настановча нарада щодо організації та проведення Біонічної та Пленерної практики для студентів ІІ та ІІІ курсів спеціальності «Дизайн».

Зі вступним словом виступила заступник директора з навчально-виробничої роботи Марта Ярославівна Чупровська, яка ознайомила студентів із наказом щодо організації та проведення практики та проінформувала студентів про їх керівників-методистів від коледжу.

 Ірина Веніамінівна Стребкова, голова циклової комісії професійної та практичної підготовки (спеціальність «Дизайн»), провела вступний інструктаж з техніки безпеки, а також зауважила про важливість дотримання правил поведінки у разі надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану.

Керівники-методисти практики Оксана Василівна СорокаІрина Веніамінівна Стребкова та Тетяна Іллівна Французенко ознайомили студентів з методичними рекомендаціями та програмою Біонічної тп Пленерної практики, а також розповіли про відповідну супутню документацію, яка повинна бути сформована та подана на захисті.

Навчальна Біонічна та Пленерна практика проводиться для студентів 2 та 3 курсу у 4 та 6 семестрі і загалом включає 3 тижні навчання. Пленерна практика є не менш важливою складовою процесу підготовки майбутніх практикуючих дизайнерів. До цього часу вивчені курси: “Історія мистецтва”, “Основи композиції”, “Композиційна організація форм”, “Кольорознавство” вивчаються також практичні дисципліни «Живопис» і «Рисунок», які заклали основи практичних професійних знань студентів про теорію та історію художньої творчості, дали основи практичної майстерності, які повинна поглибити пленерна практика.

Оволодіння практикантами практичними вміннями з використанням різних графічних технік, та живописних прийомів;

– розвиток професійної здатності сприймання реальних об’єктів у просторі та відображення їх на площині;

– розвиток цілісного сприйняття з урахуванням тонового стану і колірного ладу й уміння творчо застосовувати отримані знання в процесі виконання малюнків, етюдів, начерків тощо;

– виховання творчої активності;

– розвиток творчої уяви, фантазії, креативного мислення.

 

У процесі практики студенти оволодівають уміннями:

– спостерігати і аналізувати різні форми об’єктів та предметів живої та неживої природи, мальовничого ландшафту;

– визначити конкретні об’єкти для зображення, відтворюючи характерні риси того чи іншого стилістичного напрямку, планувати практичну роботу;

– організовувати свій час для виконання поставлених завдань; – вивчати світло-просторове середовище, особливості колористичного ладу, компонувати на площині цікаві об’єкти ;

– використовувати набуті знання для подальшої практичної роботи у дизайн сфері.