Огляд стану виконання курсових проєктів

16 та 17 березня – в онлайн режимі, за допомогою платформи Google Meet, на спеціальності “Дизайн”, відбувся огляд стану виконання курсових проектів студентів 3 курсу. Згідно методичних рекомендацій, це перший “попередній” огляд стану виконання курсового проекту. Студенти демонстрували початковий процес виконання графічної частини дизайн-проекту та пояснювальної записки до проекту, що є теоретичним дослідженням цілей,методів та результатів виконання курсового проекту.

Курсовий проект – є окремим самостійним проектом, розробленим за тематикою циклової комісії професійної та практичної підготовки спеціальності «Дизайн» Студент протягом 6 семестру самостійно, під керівництвом керівника проекту, виконує дане завдання. Більшість студентів групи Дз-31 та Дз-32, незважаючи на навчання дистанційно, чудово справляються з поетапністю виконання проєкту, дивують своїми креативними ідеями, та творчими пошуками.