“ДИЗАЙНЕР – ТВОРЕЦЬ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ” (зустріч зі студентами 4 курсу спеціальності “Дизайн”)

15 квітня відбулася настановча нарада зі студентами 4 курсу спеціальності «Дизайн»  щодо закінчення 2020-2021 навчального року, організації та проведення літньої екзаменаційної сесії, державної атестації тощо.

Зі вступним словом до випускників звернувся директор коледжу – проф. Юрій Михайлович Москаленко.

Завідувачка відділення Тетяна Вікторівна Полякова розповіла про особливості закінчення 2020-2021 навчального року, організацію і проведення літньої екзаменаційної сесії, державної підсумкової атестації.

Стребкова Ірина Веніамінівна, голова державної екзаменаційної комісії, голова циклової комісії професійної та практичної підготовки спеціальності “Дизайн”, ознайомила студентів із програмовими вимогами до комплексного кваліфікаційного іспиту – захисту дипломного проекту.

З умовами подальшого навчання випускників коледжу в університеті для здобуття ступеня бакалавра ознайомила заступниця відповідального секретаря Приймальної комісії університету – доктор фізико-математичних наук Бойчук Володимира Михайлівна.

Студенти мали унікальну можливість поспілкуватися із гостями даного заходу – представниками кафедри дизайну і теорії мистецтва навчально-наукового інституту мистецтв. Завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва професор О.Д. Чуйко прокоментував проблеми та перспективи функціонування та розвитку сучасної дизайн-освіти. Детальніше про навчання на спеціальності “Дизайн” в університеті, особливості вибору спеціалізації висловилися представники кафедри – гаранти освітніх програм: “Дизайн одягу” – канд. мист., доцент Г.В. Макогін, “Графічний дизайн” – канд. мист., доцент І.В. Чмелик, “Дизайн середовища” – проф. Б.І. Губаль, та канд. мист., доцент Н.П. Бабій. Вони провели роз’яснювальну роботу щодо подальшого навчання випускників коледжу в університеті.

Студенти 4 курсу спеціальності “Дизайн” під час зустрічі вкотре переконалися, що дизайнер – одна з найзатребуваніших професій у часи діджитал-маркетингу, реклами та стрімкого розвитку бізнесу.