Захисти практик на спеціальності “Дизайн”

11 червня на спеціальності “Дизайн” відбувся захист Навчальної “Біонічної” практики здобувачів 2 курсу, “Пленерної” практики здобувачів 3 курсу та “Переддипломної” практики здобувачів 4 курсу.

Біонічна практика. Метою біонічної практики було удосконалення професійних навичок здобутих протягом 2 курсу з профілюючих дисциплін. Завдання біонічної практики уособлювали мету вивчення форми та формотворення, зображення на папері частин архітектури; обʼєктів ландшафтного середовища; перспективні скорочення з освітленням. Додатковий акцент на Біонічній практиці відводиться біоніці, та зарисовкам елементів флори та фауни. Деякі завдання були покликані удосконалити вміння детальної передачі макро елементів рисунку та живопису (детально показати хутро, пірʼя, луску представників фауни та текстуру).

Пленерна практика. Головною метою є закріплення практичних та теоретичних знань здобувачів у перспективному зображенні різних предметів та об’єктів, розвиток навичок графічної творчості, поглиблення знань та навичок з живопису, рисунку, композиції, кольорознавства тощо. Акцентом на Планерній практиці є архітектурні мотиви та елементи.

Переддипломна практика проходила на базі двох об’єктів. Продовжуючи тісну багаторічну співпрацю нашого коледжу  з Ліцеєм N25 м. Івано-Франківська, переддипломна практика увібрала в себе всі етапи ескізування, проєктування та виконання готового арт-об’єкту в реальному об’єкті. Метою переддипломної практики було створення та виконання розпису стіни шкільного приміщення за заданою тематикою. Попередньо шкільний комітет вибрав та узгодив один із малюнків, які попередньо виконували здобувачі 4 курсу на курсовому проєктуванні. Другий, але не менш важливий об’єкт – розпис стіни на юридичному відділенні Івано-Франківського фахового коледжу. Здобувачі групи Дз-41, та Дз-42 справилися із поставленим завданням у повному обсязі.

На захисті були присутні заступник директора з навчально-виробничої роботи Марта Чупровська, голова ЦК спеціальності «Дизайн» Ірина Стребкова та керівники-методисти Оксана Сорока, Тетяна Французенко, Марія Пазинюк.

Здобувачі підготували короткі відео, презентації з демонстрацією своїх робіт й матеріалів практики та на високому рівні захистили їх.