Захист курсових проєктів на 3 курсі спеціальності «Дизайн»

28 травня на спеціальності «Дизайн» у здобувачів 3 курсу відбувся публічний захист курсових проектів.

Курсовий проект – це семестрова самостійна робота здобувача під керівництвом викладача відповідно до технічного завдання та методичних рекомендацій, на основі набутих знань та умінь з спеціалізованих та суміжних дисциплін. Курсовий проект являє собою комплексне завдання в ході виконання якого, набуваються та закріплюються, поглиблюються та узагальнюються практичні та теоретичні знання дисциплін, які вивчалися протягом попередніх семестрів.

На захисті були присутні викладачі та керівники проєктів ЦК професійної та практичної підготовки спец. «Дизайн»: Ірина СТРЕБКОВА, Тетяна ФРАНЦУЗЕНКО, Оксана СОРОКА, Марія ПАЗИНЮК, Василь ХОМИН.
Дизайн-проєкти предметно-просторового середовища інтер’єру та екстер’єру з елементами ландшафтного дизайну, виконані здобувачами третього курсу були представлені на захисті разом з макетом. Макет виконаний в масштабі  з дотриманням пропорцій для наочної демонстрації дизайн-ідеї. Всі макети виконувались під керівництвом викладача Тетяни Іллівни Французенко.