ЗУСТРІЧ З СТЕЙКХОЛДЕРАМИ на спеціальності 022 ДИЗАЙН

Тісна співпраця з стейкхолдерами є одним із важливих чинників забезпечення якості підготовки сучасних фахівців. До цієї групи перш за все відносяться роботодавці, фахівці-професіонали, які добре знають, якими компетентностями має володіти випускник закладу фахової передвищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн.

29 лютого 2024 року відбулася чергова зустріч ради стейкхолдерів освітньо-професійної програми Дизайн освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 022 Дизайн, на виконання Закону України «Про фахову передвищу освіту», відповідно до Положення про стейкхолдерів освітньо-професійних програм у Відокремленому структурному підрозділі «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника».

З нами працювали:

 • директор ліцею №25 Івано-Франківської міської ради Світлана ЯКИМІВ;
 • представник Дизайн фірми «360 design group» Володимир ГОЛОВЧИН;
 • власник фірми «CHEMIPLAST» Василь КРИВОНІС;
 • директорка компанії «ВІЖЕН» Віта КОЙЛЯК;
 • директор Івано-Франківського фахового коледжу Юрій МОСКАЛЕНКО;
 • заступник директора коледжу з навчально-виховної роботи Тетяна ПОЛЯКОВА,
 • заступник директора коледжу з навчально-виробничої роботи Марта ЧУПРОВСЬКА;
 • завідувач педагогічного відділення Людмила ЛИКТЕЙ;
 • голова ЦК професійної та практичної підготовки спеціальності 022 Дизайн Ірина СТРЕБКОВА;
 • члени ЦК;
 • студенти коледжу.

Побажання та рекомендації від професіоналів-практиків знайдуть відображення в компонентах ОП та програмних результатах навчання.

Висловлюємо подяку за співпрацю!!!