Огляд стану виконання дипломних проєктів

5 березня на спеціальності “Дизайн”, відбувся огляд стану виконання дипломних робіт здобувачів 4 курсу. Згідно методичних рекомендацій, це другий “попередній” огляд стану виконання дипломного проекту.

На огляді були присутні викладачі та керівники проєктів спеціальності «Дизайн»: Ірина СТРЕБКОВА, Василь ХОМИН, Тетяна ФРАНЦУЗЕНКО, Оксана СОРОКА, Марія ПАЗИНЮК та Василь САЛАБАЙ та Людмила ЛИКТЕЙ – завідувач педагогічного відділення.

Дипломний проект – це важливий етап перевірки професійних знань та вмінь і оцінки підготовки фахівця Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність: 022 «Дизайн» Освітньо-професійна програма «Дизайн».

Робота над виконанням дипломного проєкту триває протягом всього навчального року, це індивідуальне виконання здобувачем випускової роботи під керівництвом викладача-керівника.  Більшість здобувачів фахової передвищої освіти групи Дз-41 та Дз-42, справляються з поетапністю виконання проєкту, дивують своїми креативними ідеями, та творчими пошуками.